Powderly snow!
Goh Eng Ping (Singapore)
2.5m snowbanks in the ski fields!
Simon Gordon (New Zealand)